Hjem - Lions Vojens

Menu

Formål og motto

Formål og motto

Overordnet....

har Lions lige siden starten i 1917 været en sammenslutning af klubber, hvor medlemmer har forenet:

  • fritid
  • erfaring
  • viden
  • praktiske evner

med det fælles formål at hjælpe vanskeligt stillede medmennesker

Det er en grundholdning, at Lions beskæftiger sig ikke med politik eller religion.

Lions motto er We Serve - Vi er til tjeneste.

Du kan læse mere om Lions Clubs Internationals formål og historie på Lions Danmark og Lions International

Mere konkret...

tror vi i Lions på, at vi kan udgøre en forskel ved gennem vore mål at skabe og medvirke til fællesskab og forståelse for medmenneskelige behov blandt alle folkeslag ved at tilbyde sig til engagement i samfundet og til international forståelse ved:

  • at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk
  • at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab
  • at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd
  • at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse
  • at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser
  • at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed

Følg Lions