Hjem - Lions Vojens

Menu

Nye medlemmer

Indstilling

Optagelse af nye medlemmer sker normalt efter indstilling til klubben fra en sponsor, et eksisterende medlem, på et ordinært klubmøde. Efter indstillingen har klubbens medlemmer 14 dage til eventuelle indsigelser. Herefter inviterer sponsoren det potentielle medlem med til klubmøder, hvor det potentielle medlem får indsigt i hvad arbejdet i Lions går ud på samt en fornemmelse af klublivet og -ånden i Lions.

Optagelse

Hvis det potentielle medlemmer finder arbejdet samt klublivet og -anden i Lions interessant, optages medlemmet under et lille, fast ritual, hvor klubbens præsident meget kort fortæller det nye medlem, hvad det nye medlem går ind til - hvad der forventes af én som Lions medlem. Optagelsesritualet afsluttes med, at det nye medlem får en nål som det synlige bevis på medlemskabet sammen med en velkomstmappe med informationer om Lions.

Sponsor

Sponsorens opgave, ud over at indstille og invitere et nyt potentielt medlem, er at tage sig af det nye medlem og hjælpe med de spørgsmål, der altid er for et nyt medlem - kort sagt at få det nye medlem til at føle sig velkommen og tryg ved alt det nye.

Den første tid i klubben?

Vi har mange opgaver, der gennemføres i en række udvalg. Nye medlemmer kommer med i et eller flere af de udvalg, som sponsoren er placeret i, således at man som nyt medlem automatisk kommer med i og kan følge én eller flere af de opgaver vi arbejder med.

Registrering

Så snart et nye medlem er optaget i klubben, skal vedkommende registreres i Lions systemet. Det gøres af en funktion med den mystiske betegnelse KLOA (Klub Lions Office Administrator ), som har til opgave i et fælles EDB-system at oprette nye medlemmer samt vedligeholde klubdata.

Til brug for registreringen, skal KLOA bruge nogle få informationer for at kunne registrere det nye medlem - det sker vha. en udfyldt blanket, der kan ses her.

Følg Lions