Hjem - Lions Vojens

Menu

Økonomi

Økonomien i Lions er skarpt adskilt i 2 særskilte regnskaber:

 • Aktivitetsregnskab, der omfatter:
  Indtægter fra samtlige aktiviteter
  Udgifter i form af:
  - Udgifter ifm. gennemførelse af aktiviteter
  - Støtte og donationer ifm. det humanitære og velgørende arbejde
 • Klubregnskab, der væsentligst omfatter:
  Indtægter fra medlemskontingent
  Udgifter, der væsentligst udgøres af:
  - Kontingent til den danske og den internationale organisation
  - Administrative omkostninger/drift af klubben

Denne opdeling gælder i samtlige klubber verden over samt op gennem alle organisatoriske led såvel regionalt, nationalt som internationalt.

 

Følg Lions